Uitgangspunten voor coaching & relatietherapie

Werken met liefdesenergie

In mijn relatietherapie en coaching werk ik met liefdesenergie. Dat betekent de verschillende stappen van de liefde: contact, hechting, intimiteit, seksualiteit.

Zo hanteer ik de volgende professionele uitgangspunten:

  1. Relatiegericht. Ik ben geen begeleider ‘op afstand’, maar ik ga vol de relatie aan. De persoonlijke ontmoeting vormt de basis van mijn werk met cliënten. Je bent dus geen nummer op een wachtlijst, maar een mens van vlees en bloed.
  2. Doelgericht en kortdurend. Mijn werkwijze is intens en praktisch. Mijn trajecten zijn daardoor kortdurend en doelgericht met een helder contract. Ik werk interactief en ervaringsgericht.
  3. Zelfonthulling. Je wordt gestimuleerd tot bewustwording en zelfonthulling. Therapie en coaching zijn leerprocessen waarbij je je eigen verborgen gebieden leert kennen. Dan kun je je eigen kwaliteiten en valkuilen leren hanteren in de intieme relatie die je aangaat met de ander.
  4. Bewustzijn. In het coaching en therapie leer je je eigen onbewuste patronen herkennen en ombuigen. Hierdoor vergroot je je keuzemogelijkheden en wordt je vrij en autonomer in je handelen.
  5. Contact met de kern. In de begeleiding leer je steeds meer door de schillen van je ego heen te bewegen en contact te maken met je eigen kern. Vanuit dit contact kun je met een frisse blik en vol vertrouwen de ander tegemoet treden.
  6. Samen reizen. Gezamenlijk bepalen we de thema’s de aan bod gaan komen, de doelen die gesteld worden en aanpak en tempo. Effectieve begeleiding is een wisselwerking van client en coach.
  7. Diagnostiek. Ik werk op basis van een professionele diagnose, een behandelplan en een bewust gekozen methodiek. Daarmee kan ik mijn werkwijze onderbouwen en naar client en collega’s verantwoording afleggen voor mijn methode en aanpak.
  8. De hele mens. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Daarom zijn woorden, aanraking, waarnemen en contact instrumenten om liefdesenergie concreet te ervaren.
  9. Van mens tot mens. Elke ontmoeting is uniek en individueel. Steeds opnieuw wordt die ontmoeting vorm gegeven, van mens tot mens, van hart tot hart. Dit is een direct ervaarbaar, levend principe van het bestaan.
  10. Helderheid. Belangrijk voor mij zijn: helderheid, openheid, duidelijkheid. Alleen in een open en transparante relatie kan liefdesenergie optimaal worden ervaren. Liefdesenergie is de belangrijkste kracht van de mens. Die stroomt optimaal als zaken helder en open zijn.