Systemisch werken

‘De wetenschap van de menselijke relaties’ (B. Hellinger)

Systemisch werken is ontwikkeld op basis van de inzichten van psychiater en systeemtherapeut Nagy  en de familieopstellingen van Bert Hellinger . Systemisch werken kent een groot en rijk toepassingsgebied, waarvan de bekendste het werken met constellaties is.

Wij zijn als mensen ingebed in onze context. De familieachtergrond, ons geboorteland en de cultuur waarin we groot worden is in grote mate vormend voor ons bestaan. Systemisch werken biedt een besef van hoe (familie)patronen ontstaan en hoe we met onze overtuigingen en mogelijkheden zijn verbonden en gebonden in dit grotere veld. Kun je je ook laten dragen door dit grote veld waar je uit voort komt? Waar ben je juist verstrikt in de beperkingen van je systeem van herkomst? Hoe ga je dan vanuit die verstrikking, je eigen weg?

Het systemisch werken en familieopstellingen is een methode die helpt bij het verhelderen van deze vaak onbewuste loyaliteiten. Inzicht in familiepatronen helpt je om er een nieuwe, andere en vrijere verhouding toe te vinden. Ook kan een nieuwe inbedding je kracht geven en met de steun van je eigen syteem in je rug vol de wereld tegemoet treden. Vaak heeft een opstelling – klein of groot – een transformerend effect. Dat waar het is gaan stollen in relaties wordt vaak weer in beweging gebracht.

Onder het Systemisch Werken ligt een dieper bewustzijn over hoe wij als mensen leven en handelen vanuit ons familiesysteem. Het is een methodie die je helpt bij het ontdekken van je eigen patronen en ook die van je familie en anderen in je omgeving. Het werken met opstellingen heeft vaak een helende en transformerende werking op een diepe, betekenisvolle laag.

Systemisch werken wordt ingezet door mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen (zoals familiesystemen en andere sociale systemen) zoals psychologen, therapeuten, artsen sociaal-maatschappelijk werkers maar ook bijvoorbeeld docenten, coaches, organisatie-adviseurs. Een van de gebieden waarin systemisch werken ook wordt gebruikt is met paarden.

Familie- of organisatieopstelling ervaren? Neem contact op voor meer info.