Wat is TA (transactionele analyse)?

Transactionele Analyse wordt meestal afgekort als TA. Het is een internationale stroming in de sociaal-psychologische theorie die is ontwikkeld door Eric Berne.  De theorie van Berne omvat een aantal concepten en uitgangspunten die mensen helpen om zich bewust te worden van patronen in denken, voelen en handelen. Transctionele Analyse geeft je inzicht in jij je tot jezelf en anderen verhoudt.

TA leert je hoe je in je communicatie voortdurend transacties aangaat met anderen en met de wereld om hen heen. Je leert ook hoe je hierin verandering kunt aanbrengen. Een van de uitgangpunten van TA is dat je gedragspatroon ontstaan is uit, vaak onbewuste, beslissingen die je ooit in je leven hebt genomen (script) . Door je bewust te worden van deze patronen ben je in staat hierover nieuwe besluiten te nemen. Hierdoor kun je groeien in je autonomie, spontaniteit en echtheid. Je leert op een nieuwe manier omgaan met intimiteit. TA helpt je om gezonde relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

TA is geïnspireerd door een humanistische levensvisie en wordt vaak tot de positieve psychologie gerekend.

TA wordt door professionals gehanteerd in de psychotherapie, coaching & counseling, opvoeding en onderwijs en organisatieontwikkeling.

Bekende basisprincipes uit de TA zijn: Ik OK, Jij OK  en concepten als de DramadriehoekEgo-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties.

In psychotherapie wordt TA ingezet om cliënten te ondersteunen met de ontwikkeling van draagkracht te ontwikkelen. Zo leer je beter omgaan met specifieke psychologische problematiek. TA biedt je tools en helpt je in je vermogen om te zijn wie je wilt zijn. Je leert zelfbeperkende of beschadigende patronen te herkennen en daarover nieuwe besluiten te nemen. Veel basisprincipes worden helder toegelichting in Transactionele Analyse, Handboek voor de praktijk.

Wil jij onderzoeken wat TA voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor persoonlijke ontwikkeling of professionele coaching. Samen met je partner ben je natuurlijk ook welkom voor relatietherapie.