Wat is NLP (neuro linguistisch programmeren)?

Wat is NLP (neuro linguistisch programmeren)?

“Ik werk in mijn werk met NLP. Ik krijg af en toe de vraag: Wat is NLP precies?”

Als mensen filteren we onze ervaringen door middel van taal en onze zintuigen. NLP  (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een praktische methode die je inzicht geeft in processen van waarnemen, denken en communicatie. NLP is ontwikkeld door Richard Bander en John Grinder die onderzochten wat de succesfactoren waren van effectieve therapie. Hiervoor onderzochten ze het werk van familietherapeute Virginia Satir en de hypnotherapeutische aanpak van Milton Ericson. Ook werden ze geïnspireerd door Frits Perls die de gestalttherapie ontwikkelde.

We denken vaak dat onze ervaringen van de werkelijkheid gelijk zijn aan de werkelijkheid zelf. De menselijke ervaring wordt echter beperkt door de manier waarop we waarnemen. Onze waarnemingsorganen filteren die de input van buiten vertalen deze tot een innerlijke ervaring. Denkers waaronder Merlau-Ponty beschrijven dit op een heel eigen, fenomenologische wijze.

Om je ervaringen met anderen te delen maken we gebruik van verbale en non-verbale communicatie. Dit doe je met taal. Taal werkt als een hulpmiddel om innerlijke ervaringen en gevoelens te vertalen zodat je deze kunt delen met anderen. De processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert en vormt is het veld waar NLP zich in beweegt. Ook de aanraking is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

NLP biedt je een praktische instrumentarium die je helpt met:

  • Weten wat je wilt en doelgericht leven en handelen
  • Bewustzijn wat je ziet en hoe je waarneemt
  • En te realiseren waarnaar je verlangt

NLP helpt je met anders kijken en hierdoor anders doen.  Je leert door NLP flexibel te denken en te communiceren. Dit heeft een positief en ondersteunend effect op werk, relaties, het bereiken van doelen en de wijze van communiceren. Meer over de basisprincipes van NLP vind je in o.a. O’ Conner: NLP Gids voor optimaal functioneren.

Je leert intenser contact en rapport op te bouwen met anderen. Ook ben je in staat om met NLP bewust en effectief gebruik te maken van communicatievaardigheden: verbaal en non-verbaal. De methode helpt je ook met groei in zelfvertrouwen, creativiteit, alertheid en doelgerichtheid.

NLP wordt toegepast in persoonlijk leiderschap, management, mediation, therapie, opvoeding, onderwijs en coaching.

Wil jij zelf ervaren wat NLP voor jou kan bekekenen? Neem dan contact op voor een coaching traject voor persoonlijke ontwikkeling of professionele coaching.