Wat is energetisch lijfwerk?

Wat is energetisch lijfwerk?

Wij hebben een intense verbinding met ons lichaam. Ook al zijn we ons er niet van bewust. Onze gevoelens, emoties, basale angsten en ervaringen hebben plek in ons lijf. Met ons lichaam zijn we in contact met ons gevoel.

Ook brengt ons lichaam ons in contact met levensenergie. Blokkades zijn plekken in ons lijf waar deze levensenergie niet meer vrij kan stromen. Je kunt dit ervaren als pijn, spanning of afwezigheid. Gevoelens van angst en spanning , bijvoorbeeld naar aanleiding van intense ervaringen kunnen zo als blokkade optreden.

Energetisch lichaamswerk helpt om deze energie opnieuw te laten stromen. Het werken met het lijf brengt je dichter bij jezelf en bij de aarde

Energetisch lichaamswerk wortelt in de stroming van de bio energetica.Pioniers van het energetisch lijfwerk zijn onder meer Wilhelm Reich en Alexander Lowen .

Wilhelm Reich beschreef de verschillende onderdelen van het lichaam als poorten tot mogelijke blokkades. Ook onderzocht hij vormen om de gestolde lichaamsenergie opnieuw te laten stromen. Alexander Lowen beschouwde het lichaamswerk als een belangrijk aanvullend onderdeel van de psychotherapie. In zijn handboek ´Lichaamstaal en karakter´ werkt hij zijn visie op het energetisch lichaamswerk nader uit.

Wibe Veenbaas heeft met Henne Arnold Verschuren en Joke Goudswaard in de Maskermaker de verschillende karakterstructuren uitgebreid beschreven in De Maskermaker. Deze structuren ontstaan vanuit een samenspel tussen je lichaamsenergie en de systeem van herkomst.. De karakterstructuren bieden zo een effectieve en werkbare toegangspoort tot het lijfwerk en verdere persoonlijke begeleiding. In mijn begeleiding werk ik waar nodig graag met de principes van de maskerstructuren.

Wil jij onderzoeken wat energetisch lijfwerk voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor persoonlijke ontwikkeling.