Vaders / zonen

Vaders / zonen | 2-daagse workshop voor mannen

Beste mannen,

Wij nodigen jullie van harte uit voor de workshop

“Zoon, Vader, Man zijn…: Hart en daadkracht voor het leven.”

Waarom een workshop voor mannen / voor jou als man?

Wellicht herken je een paar van de volgende vragen

1)    “Hoe komt het toch dat ik alleen maar harder werk en het effect dat ik teweegbreng eerder verdwijnt of terugkaatst”

2)     “Waar doe ik het allemaal voor?”

3)    “Met hart en ziel begonnen aan mijn relatie / werk … waar is mijn hart gebleven? waar is plezier/genot gebleven?”

4)    “Hoe krijg ik weer aansluiting met mijn zoon / mijn kinderen?”

5)    “Hoe komt het dat mijn successen van vroeger niet meer werken?” “Hoe leef ik mijn volle potenties en bereik ik wat ik echt wil in mijn werk en/of thuis?”

Er zijn nog meer vragen waar wij mannen alleen in stilte mee worstelen. Deze zijn niet even op te lossen met een workshop van twee dagen. Wel kan je weer richting vinden en een stap verder komen.

“In de klankkast van getuigenis krijgen mijn woorden meer betekenis”

Je bent niet alleen. Neem jouw vraag mee en kom dit te proeven. Deze vragen verdienen duiding, getuigenis en verdieping.

In deze workshop staat jouw levensreis als man centraal. Wat kom jij tegen onderweg en welke taken heb je als man om je leven vanuit jouw volle ambitie en potentie vorm te geven?

Het familiesysteem als vertrek
Als een jongen geboren wordt in het bestaande systeem van zijn familiegeschiedenis en – relaties, krijgt hij een specifieke plek. Als hij opgroeit, spiegelt de jongen zich aan beide ouders en zoekt hij naar een eigen kern. Er gebeurt veel onderweg tijdens de reis van jongen naar volwassen man. Er volgt nog meer als hij zijn eigen familie sticht en het leven wil doorgeven.

Er wordt een beroep gedaan op je mannelijke kracht, je prestatie – en uithoudingsvermogen. Tegelijkertijd is er weinig ruimte en tijd om in de dagelijkse hectiek stil te staan, je bewust te worden en te reflecteren, terwijl dit avontuur je voortdurend uitdaagt. De buitenkant nodigt dan in de waan van de dag uit om zaken vanuit de vorm aan te pakken, het echte antwoord (inhoud) is te vinden in het luisteren naar de stem van de ziel.

 “He who looks outside dreams, he who looks inside awakens” (C.G. Jung)

Je hoeft het niet alleen uit te vinden. Er zijn levensthema’s die speciaal bij mannen horen – en die goed zijn om juist samen met andere mannen te onderzoeken en te verkennen. Welke eigen krachtbron kan je aanboren van waaruit je succesvol kunt handelen?

Wat gaan we doen?
Deze tweedaagse integreert de thema’s persoonlijk leiderschap met de relatie tot je zelf en tot de ander. Je leert hiernaar kijken vanuit jouw plek en ambitie. De workshop leidt je tot de bron en bedding van je mannenkracht. Je leert contact maken met je volle potentie, om zo je werkelijke ambities te realiseren.

Thema’s die aan bod komen zijn: jouw persoonlijke kracht en kwaliteiten als man, valkuilen, energie, werk, familie, vaderschap en vriendschap, liefde en seksualiteit.

Als rode draad werk je aan persoonlijke vragen in de vorm van verhalen, oefeningen en gesprek.

Kortom, een prachtige tweedaagse met tijd en ruimte voor die binnenkant  waarin jij en je kracht als man centraal staat.

Voor wie?
Vaders, zonen en gewoon mannen die zich herkennen in de vragen hierboven en die met persoonlijke en professionele ontwikkelingen bezig zijn. Je bent van harte welkom concrete stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling en meer in contact wilt komen met je (innerlijke) kern. Er is geen voorkennis vereist. Wel ben je bereid om jezelf en jouw eigen leervraag in te brengen in de ontmoeting met anderen.

Werkwijze
Praktische oefeningen en persoonlijke reflectie worden afgewisseld met korte stukken theorie. Ook gebruiken we principes en oefeningen uit het systemisch werk (familieopstellingen), lichaamswerk en het werk van C.G. Jung.

Tijd en plaats
De workshop vindt plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 2018 van 10.00 – 17.00 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in een nader te bepalen locatie.

Kosten
De prijs voor de workshop bedraagt € 365,- euro exclusief btw. Inclusief zijn koffie thee en lunch.

Begeleiding
Deze tweedaagse wordt begeleid door Joost A.C.M.Sliphorst en Sergei Malkin.

Joost Sliphorst (coach, trainer): “Jongste zoon uit een katholiek Brabants gezin. Mijn eigen zoektocht sinds de dood van mijn vader op mijn 14e naar mijn eigen identiteit als zoon, man, echtgenoot en later vader, hebben mij op een reis gebracht van heel ver buiten naar heel dicht in mij. Mijzelf en mijn eigen reis be-levend zet ik in als spiegel in mijn werk met mannen in mijn dagelijkse praktijk”

Sergei Malkin (coach, trainer): “Mijn ondergrondse strijd met vader en de kilte van zijn afwezigheid hebben inmiddels plaats gemaakt voor warmte en verbinding. Mijn worsteling in de strijd voor ruimte, erkenning en vervulling als jongen en man – over de grenzen van mijn familie en landen heen –  gebruik ik om de mannen in contact te brengen met hetgeen wat gezien wil worden en wat ze kan voeden. Het verbaast me iedere keer te ervaren hoe mannen met elkaar met weinig woorden kunnen verbinden en elkaar kunnen inspireren”.

Aanmelden:

Vaders - zonen

Data : vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 2018

Locatie: Nog nader te bepalen

Voornaam *

Achternaam *

Bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

Email-adres *

Telefoonnummer

Opmerkingen of vragen

*svp verplichte velden invullen